สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS : เอกสารวิชาการ 
 


แนวทางการช่วยเหลือ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจสำหรับผู้ป่วยวัณโรค
 

 แนวทางการช่วยเหลือ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจสำหรับผู้ป่วยวัณโรค

1. หน้าปก www.tbthailand.org/_download/1_1.rar

2. ปกใน www.tbthailand.org/_download/1_2.rar

3. คำนำ www.tbthailand.org/_download/1_3.rar

4. สารบัญ www.tbthailand.org/_download/1_4.rar

5. แนวทางการช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค www.tbthailand.org/_download/1_5.rar

6. แบบฟอร์มเสนอโครงการ กสส.01 www.tbthailand.org/_download/1_6.rar

7. ขั้นตอนขอทุนมูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค www.tbthailand.org/_download/1_7.rar

8. แบบฟอร์ม ก._มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค www.tbthailand.org/_download/1_8.rar

9. แบบฟอร์ม ข._มูลนิธิอนุเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค www.tbthailand.org/_download/1_9.rar

10. ขั้นตอนขอทุน_ปอเต๊กตึ้ง www.tbthailand.org/_download/1_10.rar

11. ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนฯ_ปอเต๊กตึ้ง www.tbthailand.org/_download/1_11.rar

12. ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วย www.tbthailand.org/_download/1_12.rar

13. แบบบันทึกข้อมูลผุ้ประสบปัญหาทางสังคม www.tbthailand.org/_download/1_13.rar

14. ตัวอย่างหนังสือและแบบฟอร์มส่งต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ www.tbthailand.org/_download/1_14.rar

15. รายละเอียดสิทธิประโยชน์ www.tbthailand.org/_download/1_15.rar

16. ทำเนียบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานด้านสวัสดิการสังคม www.tbthailand.org/_download/1_16.rar

 17. แบบ สค. 1 วัณโรค/วัณโรคดื้อยา www.tbthailand.org/_download/1_17.rar

 

 
 
แหล่งที่มาข้อมูล :
 
อัพเดตวันที่ : 2017-06-16 04:59:21
 
 แผนงานควบคุมวัณโรค ปี 2560 (Form plan 60-TB Sep 7)
 
 เอกสารการประชุม pharmacovigilance วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ.โรงแรมนารายณ์ กทม.
 
 แบบฟอร์มการขอสนับสนุนยา XDR-TB
 
 Form Plan 60 TB May 2
 
 แบบตรวจสอบการเข้าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่จะได้รับการสนับสนุนยา XDR-TB
 
 แบบฟอร์มแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี2559 กรมควบคุมโรค
 
 แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคข้ามชาติตามแนวชายแดน
 
 แนวทางเวชปฎิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ.2555 (พิมพ์ครั้งที่2 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
 
 NTP ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ปี2556
 
 1หลักสูตรการอบรมแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชา
 
 คู่มือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค
 
 รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
 
 แบบฟอร์มการขอสนับสนุนยา XDR-TB
 
 เอกสารแนวทางเวฃปฎิบัติการรักษาวัณโรคในเด็ก 2557
 
 ไฟล์สื่อต้นแบบเรื่องโรควัณโรคตั้งแต่ปี 2552-2555
ทั้งหมด : 38 รายการ            

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved