สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS : เอกสารวิชาการ 
 


เอกสารการประชุม pharmacovigilance วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ.โรงแรมนารายณ์ กทม.
 

เอกสารการประชุม pharmacovigilance วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ.โรงแรมนารายณ์ กทม.

Download Files

www.tbthailand.org/_download/pharmacovigilance.rar

 

 

 
 
 
แหล่งที่มาข้อมูล : กลุ่มสาธิตฯ
 
อัพเดตวันที่ : 2016-07-26 14:09:31
 
 แนวทางการช่วยเหลือ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจสำหรับผู้ป่วยวัณโรค
 
 แผนงานควบคุมวัณโรค ปี 2560 (Form plan 60-TB Sep 7)
 
 แบบฟอร์มการขอสนับสนุนยา XDR-TB
 
 Form Plan 60 TB May 2
 
 แบบตรวจสอบการเข้าเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่จะได้รับการสนับสนุนยา XDR-TB
 
 แบบฟอร์มแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี2559 กรมควบคุมโรค
 
 แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคข้ามชาติตามแนวชายแดน
 
 แนวทางเวชปฎิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ.2555 (พิมพ์ครั้งที่2 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
 
 NTP ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ปี2556
 
 1หลักสูตรการอบรมแนวทางการดำเนินงานควบคุมวัณโรคแห่งชา
 
 คู่มือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค
 
 รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
 
 แบบฟอร์มการขอสนับสนุนยา XDR-TB
 
 เอกสารแนวทางเวฃปฎิบัติการรักษาวัณโรคในเด็ก 2557
 
 ไฟล์สื่อต้นแบบเรื่องโรควัณโรคตั้งแต่ปี 2552-2555
ทั้งหมด : 38 รายการ            

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved