สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS 
  
 
 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
 ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค
 
 กทม.ร่วมกับสำนักวัณโรคและภาคีเครือข่ายจัดงานวันวัณโรคสากล
 
 
 แนวทางการช่วยเหลือ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจสำหรับผู้ป่วยวัณโรค
 
 แผนงานควบคุมวัณโรค ปี 2560 (Form plan 60-TB Sep 7)
 
 เอกสารการประชุม pharmacovigilance วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ณ.โรงแรมนารายณ์ กทม.
 
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 รับสมัครนายแพทย์ ด้านเวชกรรมป้องกัน 3 อัตรา
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved