สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS : จัดซื้อ / จัดจ้าง 
 


 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 รับสมัครนายแพทย์ ด้านเวชกรรมป้องกัน 3 อัตรา
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 รับสมัครผู้ประสานงานด้านการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 
 รับสมัครเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา
 
 จ้างเหมาสร้างรายงานแนวทางพัฒนาระบบE-learning และรายงาน การวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลของสำนักวัณโรค
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 จ้างเหมาพัฒนา E-learning และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลวัณโรค
 
 คัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่อง GeneXpert
 
 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้แช่แข็ง
 
 จ้างเหมาผลิดม่านบังแดดรถยนต์
 
 สอบราคาและประกวดราคาซื้อยา Para-aminosalicyclic (P.A.S.๑ g)
 
 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Para-aminosalicyclic acid (P.A.S ๑ g)๑ g
ทั้งหมด : 42 รายการ            

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved