สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS : จัดซื้อ / จัดจ้าง 
 


รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

1.ผู้ประสานงานด้านการเงิน จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล จำนวน 1 อัตรา

Download เอกสารได้ที่ www.tbthailand.org/_download/job1234.pdf

 
 
แหล่งที่มาข้อมูล : บริหารงานทั่วไป
 
อัพเดตวันที่ : 2016-10-20 09:32:02
 
 รับสมัครนายแพทย์ ด้านเวชกรรมป้องกัน 3 อัตรา
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 รับสมัครผู้ประสานงานด้านการเงิน จำนวน 1 อัตรา
 
 รับสมัครเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา
 
 จ้างเหมาสร้างรายงานแนวทางพัฒนาระบบE-learning และรายงาน การวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลของสำนักวัณโรค
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 จ้างเหมาพัฒนา E-learning และรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลวัณโรค
 
 คัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่อง GeneXpert
 
 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้แช่แข็ง
 
 จ้างเหมาผลิดม่านบังแดดรถยนต์
 
 สอบราคาและประกวดราคาซื้อยา Para-aminosalicyclic (P.A.S.๑ g)
 
 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Para-aminosalicyclic acid (P.A.S ๑ g)๑ g
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
ทั้งหมด : 41 รายการ            

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved