วันที่ 1 พ.ค. 2561 พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยสำนักวัณโรคกล่าวเปิดการประชุม และหารือร่วมกับนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยสำนักระบาดวิทยา, สำนักโรคติดต่อทั่วไป และศูนย์กฎหมาย ณ ห้องประชุมชม เทพยสุวรรณ อาคาร 3 ชั้น 5 สำนักโรคติดต่อทั่วไป เพื่อพิจารณาร่างแนวทางปฎิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้ พระราชบัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และแนวทางการสอบสวนและควบคุมวัณโรค

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408