กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมกับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักวัณโรค วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และ ศาสนสถานที่สำคัญในพื้นที่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมี แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค ในฐานะ ประธานชมรมจริยธรรมสำนักวัณโรค นำบุคลากรสำนักวัณโรคเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408