ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเร่งรัดคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มเสี่ยง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2561 วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ โดยนายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานเปิดประชุม พร้อมบรรยายเรื่องนโยบายเร่งรัดยุติวัณโรคของประเทศไทยปี 2561-2564 และแนวทางการขับเคลื่อนงานวัณฌรคในปี 2561 ในระดับพื้นที่
ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/7r58pl1nxY2GOa6C3
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408