TRAINING COURSE FOR HOSPITAL CARE LEVEL PERSONNEL IN TB PREVENTION AND CONTROL วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ดำเนินงานด้านวัณโรคให้แก่ประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408