วันนี้ (วันที่ 8 มิ.ย. 2560) นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่เฉพาะ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรับทราบการดำเนินงานวัณโรค วางแผนสนับสนุนการดำเนินงาน และสรุปบทเรียนและถ่ายทอดประสบการณ์
 
 
 
 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408