3
 

 เปิดตัว "โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค : End TB Thailand Project " 
            (วันนี้) วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ สมาคมปรามวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัว "โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค" โดยมี สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพฯ บริษัท ซาโนฟี่ ประจำประเทศไทย และ ชมรมเครือข่ายงานวัณโรคภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าว พร้อมชู "โครงการรณรงค์ประเทศไทยปลอดวัณโรค" โดยกิจกรรมหลัก คือ การมอบทุนสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนานวัตกรรมสำหรับการดูแลและควบคุมวัณโรค ปี 2561 (TB Grant 2018) เพื่อกระตุ้นให้โรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตื่นตัวและคิดหานวัตกรรมเพื่อการควบคุมวัณโรคที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมในการควบคุมวัณโรค โดยจัดมอบทุนให้โครงการที่ชนะเลิศ โครงการละไม่เกิน 100,000.-บาท(ทุนสนับสนุนรวม300,000.-บาท) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้-14 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการขอรับทุนผ่านช่องทาง Email : TBGrantthailand@gmail.com

ภาพการประชุมทั้งหมดคลิก
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408