งานแถลงข่าว วันวัณโรคสากล ประจำปี 2560 “รวมพลัง ยุติ วัณโรค” มุ่งเป้าให้เมืองไทยปลอดวัณโรค ภายในปี พ.ศ. 2578 วันที่ 13 มี.ค. 2560 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408