เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรค สาธารณรัฐประชาชนจีน ( Chinese Center for Disease Control and Prevention ) ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านวัณโรคในประเด็น Experienced on TB control : MDR –TB and TB/HIV Collaborative in Thailand ณ สำนักวัณโรค และคลินิกหมอครอบครัว วัดอินทาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408