วันนี้ (15 สิงหาคม 2561) นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดิกรมควบคุมโรค กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พร้อม บรรยายมาตรการยุติวัณโรค เพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยในปี 2562 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพมหานคร โดย พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสรุปและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561


 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408