สำนักวัณโรค และหน่วยงานในกรมควบคุมโรค ร่วมจัดนิทรรศการในการตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรค ของ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหารฯ โดยสำนักวัณโรคนำเสนอผลงานโปรแกรม TBCM Online (โปรแกรมระบบฐานข้อมูลรายบุคคลของผู้ป่วยที่รับการรักษาวัณโรค) ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 สถาบันบำราศนราดูร
ภาพกิจกรรม คลิก

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408