ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องข่ายยุติวัณโรค วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
วันนี้ (วันที่ 16 พฤษภาคม 2560) นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องข่ายยุติวัณโรค มีผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน จาก สคร.1-12 และ สปคม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในกรมควบคุมโรค ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมวัณโรค และให้การดำเนินงานควบคุมวัณโรคบรรลุตามเป้าหมายการลดอุบัติการของวัณโรค วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408