กิจกรรมรณรงค์ “ผู้ขับขี่ปอดสะอาดปราศจากวัณโรค” โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ท่านอธิบดีกรมควมคุมโรค ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน วันที่ 17 มี.ค. 2560 ณ ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408