ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานเพื่อบรรลุตัวชี้วัดการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR 2 ปี พ.ศ. 2561-2563 วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซา กทม.

 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408