เสวนาหัวข้อ "ความท้าทายในการ ยุติวัณโรค ในประเทศไทย" (Challenges in Ending TB in Thailand) โดย กรมควบคุมโรค วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม Amber 1 ในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2461 - 2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา" ซึ่งจัด ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวิทยากร ทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.อังคณา ฉายประเสริฐ (มหาวิทยาลัยมหิดล) บรรยายในหัวข้อ "ยุคใหม่ของการตรวจทางห้องปฏิบัติการวัณโรค เพื่อ End-TB", นพ.เจริญ ชูโชติถาวร (ที่ปรึกษาสถาบันโรคทรวงอก)บรรยายในหัวข้อ "Shorter MDR regimen : pros & cons", พญ.พัชรี ขันติพงษ์ (อดีตรองผู้อำนวยการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์) บรรยายในหัวข้อ "การรักษาการติดเชื้อวัณโรค ระยะแฝงในผู้ติดเชื้อ HIV" และ น.ส.อังคณา บริสุทธ์ (ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมควบคุมโรค) บรรยายในหัวข้อ "วัณโรคกับ พ.ร.บ. โรคติดต่อ 2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง" ดำเนินรายการโดย พญ.ผลิน กมลวัทน์ (ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค)

 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408