นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมประชุม 

          แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค นำเสนอผลการดำเนินงานวัณโรคตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ PA รอบ 6 เดือน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ณ จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้สื่อสารความก้าวหน้า ติดตาม PA การคัดกรองวัณโรคในบุคลากรสาธารณสุข การดำเนินงานบังคับใช้ มาตรการรักษา ป้องกัน ควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก(XDR-TB) ภายใต้พรบ.โรคติต่อ พ.ศ.2558 และ เร่งรัดการตรวจวินิจฉัยวัณโรคโดยเครื่องXpert

 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408