การประชุมคณะกรรมการขับเคลื ่อนศูนย์ปฏิบัติการยุติวัณโ รคแห่งชาติ (National Operation Center for Ending TB : NOC-TB) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี


 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408