วันที่ 22 สิงหาคม 2560 พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค และทีมสำนักวัณโรคได้เยี่ยมติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการเร่งรัดค้นหาวัณโรคในเรือนจำ ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขการดำเนินงานต่อไป

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408