สำนักวัณโรคได้ร่วมกับกรุงเทพฯ และภาคีฯต่างๆในส่วนกลาง จัดกิจกรรมกรุงเทพฯ ยุติวัณโรค เพื่อให้ความรู้ /เสริมสร้างความตระหนัก/สร้างกระแสในการควบคุมป้องกันวัณโรคแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408