วันที่ 23 เม.ย. 2561 พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กล่าวเปิดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนารูปแบบแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ยากต่อการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR-TB) และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) และบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้ พรบ โรคติดต่อ พ.ศ.2558" ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ กทม.
          ในปีงบประมาณ 2561 สำนักวัณโรคได้ดำเนินโครงการเรื่องพัฒนารูปแบบแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ยากต่อการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR-TB) และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) โดยวัตถุประสงค์ของการดำเนินการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง และอาการข้างเคียงจากการใช้ยา (Management of drug-resistant Tuberculosis) และพัฒนาระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ยากต่อการรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ยากต่อการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (Pre XDR-TB) และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) รวมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ

 

ภาพกิจกรรมคลิก

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408