เช้าวันนี้ (วันที่ 24 ก.ค. 2560) สำนักงานสาธรณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และคณะศึกษาดูงานการป้องกัน ควบคุมวัณโรค จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้ศึกษาดูงาน การดำเนินงาน การป้องกัน ควบคุมวัณโรค ณ รพ.มะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408