กระทรวงศึกษาธิการ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประชุมหารือความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนงานวัณโรคในสถานศึกษา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 11.30 น.ณ กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค, นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค , ร้อยตำรวจเอก น.พ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และคณะ


 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408