ประชุมการดำเนินงานโครงการการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูตรระยะสั้น 9 เดือน วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริวเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

     สำนักวัณโรคและเครือข่ายที่ปรึกษาโครงการกองทุนโลก ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน วัณโรค ได้ร่วมมือร่วมใจวางแผนการดำเนินงานริเริ่มการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น 9 เดือน เพื่อหวังผลการลดภาระการรับประทานยาที่ยาวนานเพื่อเพิ่มผลความสำเร็จในการรักษาวัณโรคดื้อยาให้หายขาดโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์และการดำเนินการสำหรับการดำเนินการนำร่องรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานรายใหม่จำนวน 100 ราย ที่ไม่ดื้อต่อยากลุ่ม Fluoroquinolone และยาฉีดในกลุ่ม second line โดยเริ่มรักษาที่โรงพยาบาล 7 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

 
 
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408