อีกหนึ่งภาระกิจ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน ในช่วงรณรงค์วันวัณโรคสากล World TB Day 2018 แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ กับสถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNAL #BigStory World TB day 2018 คุณคือผู้นำ แห่งการยุติวัณโรค เพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408