คู่มือแนวทาง แบบฟอร์ม วัณโรคดื้อยา

 
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนยารักษา XDR-TB (Request form)
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนยารักษา XDR-TB ด้วยระบบ fast track กรณีที่ผู้ป่วย Admitted ในโรงพยาบาล
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาเชิงรุก สำหรับยารักษาวัณโรครายใหม่ ยาที่จดข้อบ่งชี้ใหมา และแผนการรักาาใหม่ ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย
ตารางกำกับการใช้ยา XDR TB รายสัปดาห์
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408