หน้าที่  1  |  2  |  3
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมศักยภาพการบริหารจัดการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด วันที่ 19 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า อ.เมือง จ.กระบี่
การประชุมการหาแนวทางการดำเนินงานช่วยเหลือด้านสังคมเศรษฐกิจแก่ผู้ป่วยวัณโรค วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ประชุมวัณโรคแห่งชาติไทย-ลาว เพื่อทบทวนแผนงานวัณโรคทั้ง 2 ประเทศ วันที่ 3-5 เม.ย. 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อุดรธานี
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานด้านวัณโรค รพ.ภาครัฐและเอกชน วันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่
       
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408