สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS
 
 
 
 
 
 
Web Counter
Hit Counter 


 
 
 กรมควบคุมโรค เดินหน้าแก้ปัญหาวัณโรคดื้อยา จับมือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาระดับประเทศ
 
 รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ กลุ่มงานวิจัยการให้บริการทางการแพทย์
 
 สรุปข่าวสถานการณ์ล่าสุด ฉบับที่ 24 เรื่องไวรัสเมอร์ส
 
 
 แบบฟอร์มแผนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปี2559 กรมควบคุมโรค
 
 แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรคข้ามชาติตามแนวชายแดน
 
 แนวทางเวชปฎิบัติการรักษาวัณโรคในผู้ใหญ่ พ.ศ.2555 (พิมพ์ครั้งที่2 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม
 
 
 สอบราคาและประกวดราคาซื้อยา Para-aminosalicyclic (P.A.S.๑ g)
 
 จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Para-aminosalicyclic acid (P.A.S ๑ g)๑ g
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
  
 

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved