อัพเดตข่าวสาร : "24 มีนาคม วันวัณโรคโลก World Tuberculosis Day"
24 มีนาคม วันวัณโรคสากล 2565
กองวัณโรค เปิดให้บริการตรวจ Covid-19 ! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กิจกรรมทั้งหมดคลิก
     ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค
จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real time Polymerase Chain Reaction (Real - time PCR) พร้อมอุปกรณ (GeneXpert) จำนวน 141 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดส่งชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องไฮบริไดเชชั้น
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
ประกาศผู้ชาะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสอบเทียบเครื่องมือ จำนวน 11 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Network
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา ซื้ออุปกรณ์ Network
ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูงยี่ห้อ illumina รุ่น miseq system
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมความไวสูงยี่ห้อ illumina รุ่น miseq system
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการความรู้ด้านวัณโรค จำนวน 1 งาน
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปากองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 102 เครื่อง
ประกาศเแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์ เต็นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 หลัง
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาผลิตและติดตั้งตู้อะคริลิค จำนวน 2 ตู้
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผลิตและติดตั้งตู้อะคริลิค จำนวน 2 ตู้
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เต็นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 หลัง
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปากองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง
ประกาศร่าง TOR จ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารกองวัณโรค
ร่างประกาศและร่างเอการประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะ จ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำประปากองวัณโรค จำนวน 1 แห่ง
ประกาศ TOR โครงการจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารกองวัณโรค
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคาร กองวัณโรค
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ ปรับอากาศ ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน จำนวน 3 วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสาร ปรับอากาศทรงสูง ขนาด 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน จำนวน 3 วัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ ปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์ ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มการค้นหาผู้ป่วนวัณโรคในผู้ไม่มีสัญชาติไทยจำนวน 2,000 แผ่น
รายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ไม่มีสัญชาติ จำนวน 2,000 แผ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคและการดื้อยาแบบอัตโนมัติ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเพาะเชื้อ
ประกาศรายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาเรื่องจ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์ฉลากติดซองยา จำนวน 2 รายการ
งประกาศรายละเอียดสาระสำคัญในสัญญาเรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์สติกเกอร์ฉลากติดซองยา จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS) สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคดื้อยาแบบอัตโนมัติ(GeneXpert)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขนสุงชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เขื้อวัณโรค (Cartridge for MTB/RIF) เป็นเงิน 500,000 บาท
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญญาในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 5 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ วงเงินงบประมาณ 2,349,390 บาท
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ วงเงินงบประมาณ 2,349,390 บาท
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 141 เครื่อง
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 102 เครื่อง
ประกาศเผยเเพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยเเพร่ยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยเเพร่ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 จ้างสอบเทียมเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดื้อยา เเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 141 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องตรวจวิเคราะห์เชื้อวัณโรคเเละการดดื้อยาเเบบอัตโนมัติ ด้วยเทคนิค Real-time PCR พร้อมอุปกรณ์ GeneXpert จำนวน 102 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะน้ำยาวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นถนนหน้าอาคารเจริญดารานนท์ กองวัณโรค จำนวน 1 เเห่ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ
ประกาศเผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 30 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนดราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
ประกาศเผยเเพร่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยเเพร่ราคากลางจัดซื้อยารักษาวัณโรค 6 รายการ
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อยารักษาวัณโรค 6 รายการ
ประกาศเผยเเพร่ราคากลางจัดซื้อยาน้ำยาทูเบอร์คูลิน
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อน้ำยาทูเบอร์คูลิน พีพีดี
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมทาสีภายนอกอาคารกองวัณโรค
ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมทาสีภายอาคารกองวัณโรค
ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธี e-bidding
ประกาศเผยแพร่การจ้างปรับปรุงซ่อมทาสีภายนอกอาคาร โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเผยแพร่ตารางเเสดงราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง
ประกาศเผยเเพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานรายการเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ เเบบแยกส่วน เเบบตั้งพื้นหรือเเบบเเขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง

     แบบฟอร์มดาวน์โหลด
สมุดทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค (TB Register)TB03
ใบขอส่งตรวจ QuantiFERON TB Gold Plus
- แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี-2562
- แบบฟอร์มเอกสาร หลักฐานเอกสารการเบิกเครื่องโทรศัพท์มือถือพร้อมเบอร์   (Mobile DOT)
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- แบบคัดกรองผู้มีอาการสงสัยวัณโรคปอด ผู้ป่วยทั่วไป/ผู้อาศัยในสถานสงเคราะห์/สถานพินิจ/ ผู้สัมผัส/กลุ่มเสี่ยง/HCW
- แบบบันทึกผู้รับบริการสังคมสงเคราะห์ผู้ป่วยวัณโรค/ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา
- รายละเอียดตัวชี้วัดและแนวทางการตรวจราชการ พร้อมแบบรายงานการตรวจราชการระดับจังหวัด ระดับเขตสุขภาพของตัวชี้วัดอัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

     เอกสารการประชุม
ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์
ประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคของบุคลากรในโรงพยาบาล ด้วยการตรวจหาระดับสาร Interferon-gamma ในเลือด วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานวัณโรคโรงพยาบาลภาครัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและเอกชน วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซ่าริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเร่งรัดคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มเสี่ยง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2561 วันที่ 5-7 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ สำหรับผู้ประสานงานวัณโรคระดับเขต วันที่ 6 - 8 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซาริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับแพทย์ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และประสานงานแนวทางความรวมมือกับหน่วยงานเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัณโรค ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน  2560 เวลา 08.30–16.30 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรงเทพมหานคร
เอกสารการประชุมนำเสนอสำนักงบประมาณ และ กองแผนงาน วันที่ 7 พ.ย. 2560
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการแผนงานป้องกัน และควบคุมวัณโรค และการใช้ประโยชน์ข้อมูลวัณโรค วันที่ 11-13 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุติวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่าง วันที่ 6-7 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบการประชุมๆแผนงานวัณโรค วันที่ 1-2 มิ.ย. 2560
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องข่ายยุติวัณโรค วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
เอกสารประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงกายุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTR ระหว่างผู้รับทุนรอง(SR)และหน่วยงานรับทุนย่อย(SSR) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. 2559 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี
เอกสารอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ในการป้องกันควบคุมวัณโรคและวัณโรคดื้อยาอ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 

 

     ประกาศสมัครงาน
ประกาศรับย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ประกาศรับย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (STAR 2021 - 2023)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลหรือรับย้ายหรือโอน ให้มาตำแหน่งที่ว่าง 2 อัตรา
ประกาศรับย้ายหรือรับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี 2564-2566 ตำแหน่งโปรเเกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอนให้มาตำเเหน่งที่ว่าง ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี 2564-2566 ตำแหน่งโปรเเกรมเมอร์ และตำแหน่งโปรเเกรมเมอร์ควบคุมเเละดูแลระบบ
ประกาศรับย้ายหรือโอน ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี 2564-2566 ตำแหน่งนักรังสีการเเพทย์ เเละพนักงานขับรถหน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR 3 ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค เเละตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศเเละการจัดการคลังสินค้า (Storekeeper)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำเเหน่ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการเเละการติดตามประเมินผล
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ปี 2564-2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรเเกรมเมอร์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิจัยเเละพัฒนาการรักษาวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่บริหารเเละจัดการข้อมูลการสื่อสารด้านวัณโรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการเเละการติดตามประเมินผล
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยเเละพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค ตำเเหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ เเละตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการฯ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค (TEAM)
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการยุติปัญหาวัณโรคเเละเอดส์ด้วยชุดบริการ RRTTPR ตำแหน่งนักเทคนิคการเเพทย์ 7 ตำเเหน่ง เเละผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการเเละการติดตามประเมินผล 2 ตำเเหน่ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นเเต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งในระดับที่สูงขึ้น ในตำเเหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำเเหน่ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ จำนวน 2 ตำเเหน่ง ตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเเละบริหารจัดการพัสดุเวชภัณฑ์ เเละตำเเหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการเเละประสานแผนงาน
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารทั่วไป กองวัณโรค
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งวิศวกรไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการรักษาวัณโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มบริหารทั่วไป กองวัณโรค
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งผู้ประสานงานเเละกำกับติดตามโครงการ การสำรวจค่าใช้จ่ายการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
ประกาศผลการเเข่งขันได้ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำเเหน่งนักจัดการงานทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานที่กลุ่มปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรค กองวัณโรค
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการคลังสินค้า
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำเเหน่งผู้ประสานงานเเละกำกับติดตามโครงการ การสำรวจค่าใช้จ่ายการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเภสัชกร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานห้องปฎิบัติการ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการสารสนเทศและการจัดการคลังสิ้นค้า (storekeeper)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โครงการกองทุนโลก ด้านวัณโรค รอบ NFR ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และ ตำแหน่งคนสวน
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการด้านสารสนเทศและการจัดการคลังสินค้า(Storekeepee)
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรครอบ NFR ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านการเงิน 1 อัตรา
- รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ประสานงานและกำกับติดตามโครงการสำรวจต้นทุน ภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยวัณโรคในประเทศไทย
 
 
วีดีโอทัั้งหมด   

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กองวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408