สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS 
 


 The 1st Thailand STOP TB Partnership 2010
 
 กรมควบคุมโรคเผยผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา
 
 
 
Web Counter
Hit Counter 


 
 
 โปสเตอร์วันวัณโรคสากล พ.ศ 2558
 
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคลากรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือต่างประเทศ
 
 “ศิริราช” ร่วมพัฒนาชุดตรวจหวัดใหญ่ 2009 ชั่วโมงเดียวรู้ผล
 
 
 ไพล์การประฃุมเฃิงปฎิบัตรการการสื่อสารเรื่องวัณโรคให้เป็นเลิศวันท่ี่ 16-17 กุภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมนารายณ์
 
 Files ประชุมสรุปบทเรียนและทิศทางการดำเนินงาน งบประมาณ 2558 วันที่ 2-4 ธันวาคม 57
 
 สารคดีเรื่องเรียนรู้และเข้าใจเรื่องวัณโรค
 
 
 กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรคมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
 
 กรมควบคุมโรค โดยสำนักวัณโรคจะดำเนินการจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์จำนวน ๒ รายการ
 
 ประกาศกรมควบคุมโรค สอบราคาซื้อยา CYCOSERINE ๒๕๐ mg. จำนวน ๑ รายการ
 
  
 

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved