สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS

 
 


 Development of the five-year plan for programmatic management of MDR-TB(PMDT) in Thailand,Mon 9 Jun 2012, Narai Hotal,Bangkok
 
 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ณ สำนักวัณโรค วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕
 
 
 
Web Counter
Hit Counter 


 
 
 สื่อรูปภาพและโปสเตอร์ที่ใช้รณรงค์ในงานวันวัณโรคสากล 24มีนาคม 2557
 
 การประชุมเชิงปฏิบัตรการและถอดบทเรียนการทำงานกองทุนด้านวัณโรคSSFปีที่2
 
 THEM วันวัณโรค 2557
 
 
 บทความ 86 พรรษา สืบสานพระเมตตาเพื่อค้นหาและรักษาผู้ป่วยวัณโรค
 
 เพลงรณรงค์งานวันวัณโรคสากล ปี 2557
 
 สารคดีวิทยุ เรื่องเรียนรู้และเข้าใจวัณโรค p2
 
 
 สอบราคาจ้างเหมาคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอ่านภาพถ่ายรังสีทรวงอก ตามโครงการสำรวจความชุก วัณโรคระดับชาติในประเทศไทย ณ สำนักวัณโรค
 
 สอบราคาจัดซื้ยาจำนวน ๑ รายการ
 
 ขอส่งประกาศสอบราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๕ รายการ
 
  
 

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved