สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS 
 


 The 1st Thailand STOP TB Partnership 2010
 
 กรมควบคุมโรคเผยผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา
 
 
 
Web Counter
Hit Counter 


 
 
 ข่าวดีข่าวดี!!!! PR-DDC ทุ่มงบกองทุนโลกให้
 
 ชอความร่วมมือรณรงค์ประฃาสัมพันธ์วันวัณโรคสากลปี ๒๔๔๘
 
 ประฃาสัมพันธ์ WORD TB DAY ค.ศ. 2015
 
 
 ไพล์การประฃุมเฃิงปฎิบัตรการการสื่อสารเรื่องวัณโรคให้เป็นเลิศวันท่ี่ 16-17 กุภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมนารายณ์
 
 Files ประชุมสรุปบทเรียนและทิศทางการดำเนินงาน งบประมาณ 2558 วันที่ 2-4 ธันวาคม 57
 
 สารคดีเรื่องเรียนรู้และเข้าใจเรื่องวัณโรค
 
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปของสำนักวัณโรค
 
 กรมควบคุมโรคโดยสำนักวัณโ่รคมึความประสงค์จะสอบซื้อราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน ๓รายการ
 
 ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักวัณโรค
 
  
 

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved