สำนักวัณโรค : BUREAU OF TUBERCULOSIS 
 


 The 1st Thailand STOP TB Partnership 2010
 
 กรมควบคุมโรคเผยผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อที่ยังไม่ได้รับการรักษา
 
 
 
Web Counter
Hit Counter 


 
 
 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ
 
 รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณะสุข จำนวน ๑ ตำแหน่ง
 
 จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม2553
 
 
 Files ประชุมสรุปบทเรียนและทิศทางการดำเนินงาน งบประมาณ 2558 วันที่ 2-4 ธันวาคม 57
 
 สารคดีเรื่องเรียนรู้และเข้าใจเรื่องวัณโรค
 
 Template นำเสนอสำหรับ สคร. วันที่ 2-4 ธันวาคม 2557 เชียงใหม่
 
 
 สอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
 
 iรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อยา Para aminosallcycacid (P.A.S) ของสำนักวัณโรค
 
 รายละเอียดคุณลักษณะของการจัดจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่อง Bactec Mgit ๙๖๐ จำนวน
 
  
 

 
สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408 แผนที่ :
Copyright © 2009 สำนักวัณโรค BUREAU OF TUBERCULOSIS All Rights Reserved