หน้าที่  1  |  2  |  3
แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค
ให้สัมภาษณ์ สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNAL คุณคือผู้นำ แห่งการยุติวัณโรค เพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค
กิจกรรมรณรงค์ กรุงเทพฯ ยุติวัณโรค วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง
กิจกรรมรณรงค์ “ผู้ขับขี่ปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค” เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สำนักวัณโรค และหน่วยงานในกรมควบคุมโรค ร่วมจัดนิทรรศการในการตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรคนวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ สถาบันบำราศนราดูร
งานแถลงข่าว Kick off ค้นหาวัณโรคกลุ่มเสี่ยง (24 มีนาคม วันวัณโรคสากล) วันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Charity TB Run 2018 Mini Marathon ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเร่งรัดคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มเสี่ยง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2561 วันที่ 5 มีนาคม 2561
กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมกับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักวัณโรค วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเร่งรัดคัดกรอง ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและกลุ่มเสี่ยง ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2561 วันที่ 5 มีนาคม 2561
กิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมศีลธรรมกับการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสำนักวัณโรค วันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
การประชุมการบริหารจัดการเชิงนโยบายเร่งรัด การดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ วันที่ 16 ก.พ. 2561 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค และคณะเข้าเยี่ยมสำนักวัณโรค นิเทศติดตามผลการดำเนินงานด้านวัณโรค วันที่ 12 ก.พ. 2561 ณ สำนักวัณโรค
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กรมควบคุมโรค ครั้งที่2/2561 วันที่ 6 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักวัณโรค
กิจกรรมของขวัญวันเด็ก เด็กรุ่นใหม่ ใส่ใจป้องกันโรค “ไอเมื่อไรใส่หน้ากาก” วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนวัดจันทร์ใน
ประชุมการบริหารจัดการเชิงนโยบายเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ วันที่ 22 ธ.ค. 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการดำเนินงานวัณโรคดื้อยา วันที่ 22 ธ.ค. 2560 ณ กรมควบคมโรค กระทรวงสาธารณสุข
การประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมวัณโรคแห่งชาติสำหรับผู้ประสานงานวัณโรคระดับเขต วันที่ 6 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดาพลาซาริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอ่านภาพรังสีทรวงอกสำหรับแพทย์ วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ฯ
ลงนามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 วันที่ 7 พ.ย. 2560
กิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 วันที่ 29 ก.ย. 2560 ณ สำนักวัณโรค เขตบางคอแหลม กทม.
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการบริหารจัดการการป้องกันควบคุมโรค วันที่ 28 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน “คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม”
การประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการแผนงานป้องกัน และควบคุมวัณโรค และการใช้ประโยชน์ข้อมูลวัณโรค วันที่ 11 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพฯ
พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค และทีมสำนักวัณโรคได้เยี่ยมติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการในการเร่งรัดค้นหาวัณโรคในเรือนจำ
สธ.ปรับระบบควบคุมวัณโรคเน้นเชิงรุกค้นหาในกลุ่มเสี่ยงและเอ็กซ์เรย์ปอด 100 เปอร์เซ็นต์
คณะศึกษาดูงาน จากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เข้าเยี่ยมชมสำนักวัณโรค วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ สำนักวัณโรค เขตบางคอแหลม กทม.
TRAINING COURSE FOR HOSPITAL CARE LEVEL PERSONNEL IN TB PREVENTION AND CONTROL วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ
การประชุม “ชี้แจงโครงการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคของประเทศไทย ครั้งที่ 5” วันที่ 31 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
สำนักวัณโรค จัดนิทรรศการวัณโรคเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ในการศึกษาการดำเนินงานวัณโรค วันที่ 24 ก.ค. 2560 ณ รพ.มะการักษ์ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
การประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาวัณโรคคดื้อยาระดับประเทศ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 20 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา กรุงเทพฯ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการยุติวัณโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 6 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
ปะชุมการดำเนินงานโครงการการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูตรระยะสั้น 9 เดือน วันที่ 30 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า แม่น้ำริวเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เยี่ยมสำนักวัณโรค วันที 27 มิ.ย. 2560 ณ สำนักวัณโรค
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรคในพื้นที่เฉพาะ วันที่ 8 มิ.ย. 2560 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เครื่องข่ายยุติวัณโรค วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแม่น้ำรามาดา พลาซา
กิจกรรมรณรงค์ “ผู้ขับขี่ปอดสะอาดปราศจากวัณโรค” โดยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ท่านอธิบดีกรมควมคุมโรค ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน วันที่ 17 มี.ค. 2560 ณ ท่าอากาศสุวรรณภูม งานแถลงข่าว วันวัณโรคสากล ประจำปี 2560 “รวมพลัง ยุติ วัณโรค” มุ่งเป้าให้เมืองไทยปลอดวัณโรค ภายในปี พ.ศ. 2578 วันที่ 13 มี.ค. 2560 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อยุติปัญหาวัณโรคในประเทศไทย ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 8 มีนาคม 2560 การประชุมเชิงประฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและเฝ้าระวังความปลอดภัยจาการใช้ยาใหม่ วันที่ 23 ก.พ.2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
       
 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ 2560 สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำนักวัณโรค เลขที่ 116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ : 02-212-2279 แฟกซ์ : 02-212-1408